top of page

                               Scopul Asociației

Asociaţia Alumni a Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai” Baia Mare (Asociaţia Alumni Şincai) are ca scop promovarea, organizarea, coordonarea şi facilitarea acţiunilor cu caracter social şi filantropic menite să aibă un impact educational şi cultural imediat şi pe termen lung asupra comunităţii Colegiului Şincai (elevi şi dascăli), asupra comunităţii membrilor Asociaţiei şi, prin extensie, asupra comunităţii urbei băimărene.

Asociaţia Alumni Şincai îşi propune să recupereze, reintegreze şi valorifice imensul potenţial sufletesc şi intelectual al membrilor ei şi, totodată, inestimabilul tezaur de cultură, simţire şi spiritualitate românească, în scopul promovării şi perpetuării unui spirit liber şi altruist, înrădăcinat în tradiţie, valoare şi adevăr. Aceasta, în contextul în care cultivarea şi perpetuarea acestui spirit şi a acestor valori se impune tot mai vitală şi necesară pentru garantarea însănătoşirii organismului social românesc, luat ca întreg, în toată complexitatea lui metabolică.

Asociaţia ALUMNI Şincai: proiect-pilot şi posibil model de adaptabilitate şi valorificare în contextul socio-educaţional românesc

Lucrare prezentată în cadrul Simpozionului Internaţional Probleme actuale ale învăţământului, în context european. Constatări şi perspective Ediţia a II-a, 2013, Baia Mare

Autor: Şerban Morcovescu, Alumni Şincai 1992

 

Din capul locului, ideea organizării unui simpozion care îşi doreşte să abordeze în mod serios o tematică precum cea propusă aici este nu numai oportună ci şi necesară. Şi asta cu atât mai mult cu cât se încearcă acest lucru nu într-o manieră tributară şi aservită unei perspective delimitate ermetic de orizontul închis al unui autohtonism ce poartă în el, acum mai mult decât oricând, semnele vădite ale bolii, ci printr-o deschidere înţeleaptă şi cumpănită vindecător către orizontul generos al con-lucrării cu cei veniţi din alte colţuri ale lumii, într-o comunitate şi comuniune de idei şi discuţii care va da şi roadele căutate, ad libitum. Tocmai de aceea am considerat deopotrivă oportun şi necesar să contribui la acest efort comun de discuţii şi teme prin abordarea în scris a unui fenomen oarecum inedit şi relativ nou, aproape necuantificabil şi liminal pentru peisajul românesc, în special pre-universitar (dar nu numai): apariţia şi închegarea aşa-ziselor Asociaţii Alumni. O voi face de pe o poziţie de, poate, şubredă autoritate, dar certamente, de o vie autenticitate, aceea de preşedinte în funcţie al Asociaţiei Alumni a Colegiului Naţional Gheorghe-Şincai Baia Mare, sau altfel spus, al Asociaţiei Alumni Şincai, organizaţie non-profit înregistrată juridic în toamna anului 2010, la Baia Mare. În mod concret voi încerca să surprind, foarte schematic şi succint, modul în care proiectul Asociaţia Alumni Şincai, prin viziunea pe care (şi-)o propune, poate fi integrat şi considerat ca un proiect-pilot demn de urmat de alte instituţii pre-universitare din Romănia sau aiurea, comentând în paralel criteriile de adaptabilitate şi valorificare în contextul socioeducaţional românesc. Trebuie făcută de la început o delimitare şi precizare clară a terminologiei folosite.

 

Conform Wikipedia, An alumni association is an association of graduates or, more broadly, of former students (alumni). (…) These associations often organise social events, publish newsletters or magazines, and raise funds for the organisation. Many provide a variety of benefits and services that help alumni maintain connections to their educational institution and fellow graduates. Additionally, such groups often support new alumni, and provide a forum to form new friendships and business relationships with people of similar background. Alumni associations are mainly organised around universities or departments of universities, but may also be organised among students that studied in a certain country. (…) In continental Europe, alumni associations are getting more and more popular as universities receive less money from governments and depend more on networking within civil society for funding.“ Organizaţiile de tip alumni sunt extrem de încetăţenite în sistemul vest-european şi mai ales nord-american, ele funcţionând practic pe lângă toate instituţiile de învăţământ superior, de stat sau private. Istoric vorbind, ele au evoluat de la stadiul de grupări şi reţele fraternale (old boys networks), la stadiul de adevărate organisme instituţionale, cu impact extraordinar în viaţa campusurilor universitare şi al inter-conectării acestora şi integrării micro-spaţiului universitar în macro-sfera socială.

 

Aici vom identifica deja două premize importante ale fiinţării Asociaţiilor de tip alumni:

P1) sudarea şi solidificarea comunităţii instituţiei şcolare în sine respectiv,

P2) integrarea comunităţii instituţionale singulare şi amplasarea ei ne-disfuncţională în contextul lărgit al comunităţii lărgite, (locale, preuniversitare, etc), prin comunicare şi comuniune. Conform obiectivelor formulate la înfiinţare, “Asociaţia Alumni a Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai” Baia Mare (Asociaţia Alumni Şincai) are ca scop promovarea, organizarea, coordonarea şi facilitarea acţiunilor cu caracter social şi filantropic menite să aibă un impact educational şi cultural imediat şi pe termen lung asupra comunităţii Colegiului Şincai (elevi şi dascăli), asupra comunităţii membrilor Asociaţiei şi, prin extensie, asupra comunităţii urbei băimărene. Asociaţia Alumni Şincai îşi propune să recupereze, reintegreze şi valorifice imensul potenţial sufletesc şi intelectual al membrilor ei şi, totodată, inestimabilul tezaur de cultură, simţire şi spiritualitate românească, în scopul promovării şi perpetuării unui spirit liber şi altruist, înrădăcinat în tradiţie, valoare şi adevăr.” Obiectivele majore ale Asociaţiei Alumni Şincai sunt într-adevăr realizarea premiselor P1 şi P2, dar marea miză este de fapt P3) recuperarea şi reactualizarea valorilor culturale, de simţire şi spiritualitate românească, proces eminamente realizabil doar printr-o continuă infuzie de material uman şi de resurse sufleteşti şi materiale, care trebuie să poată fi identificabile şi investite atât în/din interiorul sistemului (instituţia şcolară însăşi) cât, în mod inedit şi inovator şi reinventabil, din exteriorul acestuia, înspre înăuntru, înspre tinereţea-ce-devine-viitor. Dezideratele şi obiectivele prioritare ale unei Asociaţii Alumni, în context actual românesc, sunt practic surprinse în cele trei premise-principii, de sudare a comunităţilor, de comuniune şi conlucrare a lor, şi ca rezultat al primelor două, de recuperare a unor valori perene, autentic naţionale şi umaniste.

 

Aducerea în discuţiei a ideii înfiinţării Asociaţiei Alumni am făcut-o iniţial, pentru prima oară, printr-o postare pe forumul de discuţii al grupului absolvenţilor şincaişti creat de mine (la 26 februarie 2009) pe site-ul de socializare cu caracter profesional LinkedIn. Mesajul prin care am lansat iniţial ideea organizării foştilor absolvenţi într-o fundaţie sau asociaţie era formulat aşa: “Probabil ca va trebui ca din cand in cand sa mai reiterez faptul ca am vazut initiativa aceasta a gruparii sincaistilor aici pe LinkeIn ca o sansa de a da concretete si contur, sau macar de a discuta premisele, ideii unei fundatii/asociatii Sincai Alumni. Lipsa de veritabile repere culturale/sociale accesibile tinerilor si ineficienta sistemului societatii romanesti in ansamblu de a le promova, sunt 2 motive pentru care vad binevenit un aemenea proiect. Menirea lui? Surmontarea, la nivel micro-societal (acela al unui colegiu de reputatie, care trebuie sa formeze valorile de maine), al acestor 2 mari handicapuri, ce atarna greu de piciorul subred al culturii valorilor in Romania. Fiecare dintre voi, cei intrati in acest grup pe LinkedIn, sunteti si puteti fi considerati REPERE, prin prisma reusitelor profesionale si academice. Daca am reusi sa intram intr-un dialog consistent si identificabil (fundatia) cu cei care sunt acum pe bancile scolii, am putea fi nu doar repere unii altora ci am putea DEVENI repere pentru cei tineri, care acum navigheaza poate prea habotnic, poate prea dezradacinat. Sub auspiciile unei fundatii Sincai Alumni, am putea -si aici este exemplul unui lucru concret care se va putea face cu minim efort - ca unii dintre noi, la trecerea prin urbe (cand tranziteaza orasul veniti de peste mari si tari, sau de peste coline si munti), sa aiba posibilitatea de a face mini-prezentari, seminarii, despre procesul devenirii lor profesionale, despre reusitele si preocuparile lor profesionale, in care sa intre in contact cu tinerii aflati acum pe bancile scolii.

 

Contactul ar fi direct, robust, concret, reperele mai mult decat vizibile, palpabile chiar. Este una dintre idei. Exista evident si altele, care as dori sa vi le supun atentiei. Va rog, comentati si amendati sau sprijiniti aceasta idee. Neimplicarea noastra, intr-un mod finalmente aproape modest, nu poate decat sa intretina a stare bolnavicioasa de fapt, care cangreneaza societatea civila romaneasca. "Ne pasa sau nu ne pasa?", pana la urma aceasta este intrebarea.... “ Istoricul Lucian BOIA, într-o recentă apariţie editorială, observă cu un oarecare scepticism caracterul marcant mimetic al societăţii româneşti, care a preluat din mers modele şi mode de-a lungul istoriei, coroborat cu lipsa ingredientului inovator, în proporţiile în care acesta ne-ar fi garantat poate o mai robustă statură geopolitică şi culturală. La scală infinitezimal mai mică, da, propunem tot un act de mimoză, dar adaptat şi reinventat, care să scormonească după ce e şi ce a rămas bun în sistemul educaţional românesc, în societatea românească, din convingerea că avem încă valori reale printre noi, că suntem încă în măsură să ne asumăm istoria recentă şi să îi ripostăm, cu un optimism bine cumpănit, întrun mod util şi eficace. Pentru a indica felul în care Asociaţia Alumni a încercat să facă acest lucru până acum, voi face o scurtă incursiune prin mini-istoria acestei tinere grupări, semnalând proiectele deja realizate şi stabilind astfel câteva jaloane temporale. Pe data de 16 septembrie 2011, Tribunalul Maramureş, Judecătoria Baia Mare, dispune, în dosarul nr 10540/182/2011, prin Încheierea Civilă nr. 7768, “înscrierea ASOCIAŢIEI ALUMNI A COLEGIULUI NAŢIONAL “GHEORGHE ŞINCAI” BAIA MARE în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al Judecătoriei Baia Mare”. Sediul iniţial al Asociaţiei a fost declarat iniţial, din motive logistice, la adresa Biroului de Avocatură care a voluntariat pentru executarea documentaţiei.

 

Numărul membrilor fondatori: 4! S-au purtat discuţii cu conducerea şi administraţia Colegiului Şincai, care sperăm să se concretizeze în decursul anului 2013, pentru acordarea unui spaţiu şi facilitarea mutării sediului Asociaţiei în incinta clădirii Colegiului (pe modelul consacrat). De la înfiinţare şi până astăzi, Asociaţia Alumni Şincai s-a implicat deja consistent în viaţa Colegiului, prin demararea şi perpetuarea unor proiecte pilot: concursurile literare PASCALIA şi DǍRUIND VEI DOBÂNDI (ediţiile I şi a II-a, 2011-2012, care sunt jurizate de foşti şincaişti - din SUA, România, Danemarca - şi prin intermediul cărora am descoperit şi promovat - prin facilitarea şi intermedierea publicării în reviste de cultură - talente reale), proiectul PREMIILE DE EXCELENŢǍ ALUMNI ŞINCAI ( ediţia I, 2012, care se acordă anual unor cadre didactice, în în sau retrase din activitate didactică, cu o carieră de excepţie), şi proiectul BURSELE ALUMNI ŞINCAI (care se adresează şi sunt acordate unor elevi model, cu situaţii medicale, sociale sau financiare deosebite). Despre aceste proiecte, şi altele în curs de derulare sau de implementare, se vor putea afla date detaliate pe pagina de web a Asociaţiei Alumni Şincai, www.alumnisincai.com, care momentan se află încă, pentru puţină vreme, în fază de şantier. Multe din instituţiile preuniversitare româneşti postează pe paginile lor de internet link-uri la asociaţii alumni, care însă nu au nicio reprezentare juridică, ci sunt doar referenţiali lingvistici, echivalentul eventual al unor grupuri de socializare sau al unor liste ce cumulează, la modul foarte sărăcăcios, numele unor absolvenţi ai instituţiilor respective. Cu adevărat, se poate însă spune că în cazul Asociaţiei Alumni Şincai s-a făcut şi pasul următor, organic necesar, al fiinţării legale, şi al funcţionării ca organism de sine stătător. Asociaţia Şincai este o asociaţie non-profit, care are şi profil financiar, operând cu un capital format exclusiv din donaţii şi cotizaţii ale membrilor. Proiectul cel mai de anvergură desfăşurat de către Asociaţie este Programul de Burse, proiect pilot prin care, în colaborare cu Direcţiunea şi cu aportul şi suportul multor profesori, am identificat şi finanţăm deja şapte tineri de reală valoare, care probează şi menţin un anumit standard de performanţă şcolară şi care se confruntă cu probleme medicale sau financiare extreme. Cuantumul lunar al acestei prime tranşe de burse, oferite prin contracte individuale cu beneficiarii pe perioada decembrie 2012 – septembrie 2013, este de 200, 250 sau 300 de RON, sume acoperite prin donaţii ale membrilor Alumni Şincai. Asociaţia Alumni Şincai poate fi considerat într-adevăr un proiect-pilot, prin profilul unic pe care îl are şi mai ales, prin concreteţea programelor desfăşurate şi finalitatea unor proiecte deja derulate. Extinderea Asociaţiei la un număr mare de membri, adunaţi din mai toate generaţiile de şincaişti ce s-au perindat pe la Şincai este un scop major. Implicarea tot mai masivă a absolvenţilor, prin acţiuni de voluntariat şi propunere de proiecte, tot mai importantă.

 

Potenţial, Asociaţia poate aduna sub aripa ei câteva mii de membri, şi poate constitui un organism social genuin, inovator şi de impact în viaţa nu doar a actualilor elevi şi profesori ai Şincaiului, ci în cea a urbei băimărene, prin cristalizarea unor coloşi de opinie în arii diverse: cultură, educaţie, antreprenoriat, societate, şi reinventarea peisajului citadin-economic al urbei băimărene. În plus, poate constitui un precedent şi un model de urmat în ceea ce priveşte maniera în care putem ajunge, în România, la a recupera, revitaliza şi resuscita o întreagă comunitate urbană, prin facilitarea stabilirii şi refacerii de legături, de prietenii, de vechi amiciţii, prin mecanismele noi propuse de interacţiune între generaţii care vor trebui să poată produce mutaţii majore de mentalitate şi atitudine civică, dar mai ales prin imensul potenţial de investiţie sufletească pe care îl creează şi alocă, prin experierea în comuniune de simţire a actului de iubire creştină, de adevăr şi îmbucurare a semenilor până mai adineaori anonimi şi străini, în actul generos al darului care ne dobândeşte nouă înşine, mirabil şi neaşteptat de frumos, adunaţi laolaltă în marea familie a Şcolii vieţii şi anilor de liceu.

bottom of page