©2017 BY ASOCIAȚIA ALUMNI ȘINCAI BAIA MARE

Adresa:

Colegiul Național "Gheorghe Șincai"

Baia Mare, Maramureș

Contact:

Email: contact@alumnisincai.com

Telefon: 0744658234 - Cătălin Triff

                0722133166 - Alina Marincaș

Follow us!

 • White Facebook Icon
 • White LinkedIn Icon
Please reload

Recent Posts

Burse Alumni Şincai 2018-2019!

November 7, 2018

1/1
Please reload

Featured Posts

Burse Alumni Şincai 2018-2019!

November 7, 2018

Asociaţia Alumni a Colegiului Naţional Gheorghe Şincai
a lansat acum proiectul


 ”Burse Alumni Şincai 2018-2019”!

 

Până în data de 24 Noiembrie 2018, orice elev şincaist care se încadrează în criteriile de selecţie propuse de proiect poate aplica pentru una din cele 5 (cinci) burse bugetate pentru anul şcolar 2018-2019. Ca şi în anul precedent, bursele se vor acorda pe baza unor contracte între Asociaţie şi bursieri, pe o perioadă de totală de 10 luni, începând cu luna Decembrie a anului 2018.


Datorită contribuţiilor generoase ale multora dintre voi, adică a unor absolvenţi şincaişti care s-au alăturat celor ce au susţinut proiectul în anii şcolari precedenti, suntem încântaţi să putem duce mai departe acest proiect impreuna cu voi!

 

Structura burselor pentru anul scolar 2018-2019 este urmatoarea:
1.    Bursa Prezidenţială, în cuantum lunar de 250RON;
2.    Bursa Sociala, in cuantum lunar de 200RON - patru (4) burse.
 

In masura in care Asocitia Alumni va dispune de un numar mai mare de  sustinatori ai acestui proiect, numarul de burse ar putea fi suplimentat.

 

Criteriile de eligibilitate  pentru participarea la procesul de selectie sunt:

 • Elev al C.N. Gh.Sincai Baia Mare in claseleVI-VIII si X-XII. Nu pot aplica elevii claselor a V-a si a IX-a, cu exceptia absolventilor de clasa a VIII-a a C.N. Gh. Sincai;

 • venit net lunar/membru de familie mai mic de 800 lei;

 • media de absolvire minima pe anul scolar 2017-2018 sa fie de 9.00;

 • media la purtare pe semestrul anterior 10;

 • integralist (sa nu fi avut corigente pe anul scolar anterior).

Documentia necesara pentru inscrierea in

“Programul de Burse  Alumni  Gh. Sincai”

Decembrie 2018- Septembrie 2019:

 • scrisoare de recomandare din partea dirigintelui clasei sau al unui profesor al C.N. Gh Sincai;

 • scrisoare de motivatie din partea elevului pentru participarea la programele de burse ale asociatiei. Scrisoarea trebuie sa contina si datele de contact ale elevului (clasa , diriginte, email, telefon)

 • Declaratie pe proprie raspundere a parintelui/ tutorelui elevului cu privire la veniturile nete ale familiei si numarul membrilor de familie aflati in intretinere. Se considera venituri urmatoarele intrari cu caracter permanent: salarii, pensii, ajutor de somaj, alocatia de plasament, pensia alimentara si de urmas, veniturile din chirie, activitati agricole sau activitati independente. Nu se considera venit: alocatiile de stat pentru copii si bursele cu caracter social obtinute de membrii familiei ce au statut de elev/student;

 • Adeverinta semestriala din partea C.N. Gh Sincai cu privire la media si situatia scolara pe anul scolar 2017-2018 precum si media la purtare din semestrul anterior

 • copie după cartea de identitate/certificatul de naștere (pentru cei care nu au împlinit încă 14 ani)

 • copie dupa cărțile de identitate/certificatele de naștere ale tututor membrilor  familiei  care locuiesc cu aplicantul.

   

Aceste informatii legate de criteriile de selecţie, termene şi acte necesare ce trebuiesc incluse în dosarul de aplicaţie se regasesc pe Afisul burse 2018-2019 care acum este deja postat în incinta Şincaiului, si sunt deasemenea disponibile la secretariatul Colegiului.


Mii de mulţumiri vouă, tuturor susţinătorilor inimoşi şi generoşi ai Proiectului Burse Alumni Şincai!

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
Please reload

Search By Tags
Please reload

Archive
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square