top of page

Aplică acum pentru una din Bursele Alumni Şincai 2016-2017!!!

Asociaţia Alumni a Colegiului Naţional Gheorghe Şincai

a lansat acum proiectul

”Burse Alumni Şincai 2016-2017”!


Bursele sunt destinate elevilor C.N. Gh. Sincai pe care Asociaţia Alumni Gh. Sincai, in urma procesului de selectie, ii consideră ca fiind elevi cu un comportament moral ireproşabil, performanţă şcolară peste media impusă ca barem de selecţie şi cu situaţii sociale dificile si/sau performante notabile la concursuri/olimpiade şcolare.

Structura burselor pentru anul scolar 2016-2017 este urmatoarea:

 1. Bursa Prezidentiala – una bursa lunara in cuantum de 250 lei

 2. Bursa Sociala -noua (9) burse lunare in cuantum de 200 lei

Bursele Asociatiei Alumni Gh. Sincai se acorda in urma selectiei unei Comisii de Evaluare dupa completarea de catre candidati a a documentatiei de inscriere. Comisia de evaluare este singura entitate responsabila de procesul de selectie. Criteriile de selectie reprezinta punctul de vedere propriu al comisiei referitor la situatia fiecarui candidat in parte.

Criteriile de eligibilitate pentru participarea la procesul de selectie sunt:

 • Elev al C.N. Gh.Sincai Baia Mare in claseleVI-VIII si X-XII. Nu pot aplica elevii claselor a V-a si a IX-a cu exceptia absolventilor de clasa a VIII-a a C.N. Gh. Sincai

 • venit net lunar/membru de familie mai mic de 800 lei

 • media de absolvire minima pe anul scolar 2015-2016 sa fie de 9.00

 • media la purtare pe semestrul anterior 10

 • integralist (sa nu fi avut corigente pe anul scolar anterior)

Aceste criterii trebuie indeplinite si la finalul semestrului I al anului scolar 2016-2017, cand se face re-evalarea bursierilor in functie de situatia lor la incheierea semestrului I. Neindeplinirea acestor criterii la inceperea semestrului I, atrage dupa sine iesirea din program a elevului.

Actele necesare pentru a participa la procesul de selectie se regasesc in anexa 2, alaturata. Ele pot fi consultate si la secretariatul Colegiului cat si la adresa web www.alumnisincai.com

Cu fiecare bursier “Asociatia Alumni a C.N. Gh. Sincai” va semna un contract care stabilește drepturile și obligațiile părtilor. Prezentarea unor documente false în scopul obținerii bursei atrage după sine pierderea dreptului de a solicita pe viitor alte burse sau a unui alt tip de suport din partea Asociatiei.

Actele trebuie trimise scanat pe mail la adresa alumnisincai@yahoo.com cu mentiunea pentru programul de burse 2016-2017

Termenul limita de transmitere a documentatiei: 25 Noiembrie 2016 Doar candidatii considerati admisi vor fi contactati pe mail de catre Comisia de Evaluare.

Documentia necesara pentru inscrierea in “Programul de Burse Alumni Gh. Sincai” Decembrie 2016 – Septembrie 2017
 • scrisoare de recomandare din partea dirigintelui clasei sau al unui profesor al C.N. Gh Sincai;

 • scrisoare de motivatie din partea elevului pentru participarea la programele de burse ale asociatiei. Scrisoarea trebuie sa contina si datele de contact ale elevului (clasa , diriginte, email, telefon)

 • Declaratie pe proprie raspundere a parintelui/ tutorelui elevului cu privire la veniturile nete ale familiei si numarul membrilor de familie aflati in intretinere. Se considera venituri urmatoarele intrari cu caracter permanent: salarii, pensii, ajutor de somaj, alocatia de plasament, pensia alimentara si de urmas, veniturile din chirie, activitati agricole sau activitati independente. Nu se considera venit: alocatiile de stat pentru copii si bursele cu caracter social obtinute de membrii familiei ce au statut de elev/student;

 • Adeverinta semestriala din partea C.N. Gh Sincai cu privire la media si situatia scolara pe anul scolar 2015-2016 precum si media la purtare din semestrul anterior

 • copie după cartea de identitate/certificatul de naștere (pentru cei care nu au împlinit încă 14 ani)

 • copie dupa cărțile de identitate/certificatele de naștere ale tututor membrilor familiei care locuiesc cu aplicantul

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page