top of page

                              Dispoziţii generale

 

Art. 1

(1) ASOCIAŢIA ALUMNI A COLEGIULUI NAȚIONAL „GHEORGHE ȘINCAI”, denumită în continuare ASOCIAȚIA ALUMNI, este persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, neguvernamentală, cu patrimoniu propriu distinct şi indivizibil.

(2) ASOCIAȚIA ALUMNI este constituită pe principiul liberei asocieri, din totalitatea proprietarilor înscrişi în evidenţele sale, care aderă şi respectă prezentul Statut.

(3) ASOCIAȚIA ALUMNI îşi desfăşoară activitatea în formele şi structurile prevăzute în prezentul STATUT, având autonomie organizatorică, funcţională şi financiară.

Art. 2

(1) ASOCIAȚIA ALUMNI are sediul în Baia Mare, str. Al. Odobescu nr. 2/15, jud. Maramureş, iar durata de funcţionare este pe termen nedeterminat.

(2) ASOCIAȚIA ALUMNI a fost înfiinţată la 20.07.2011 de următorii membrii fondatori:

1.- MORCOVESCU ȘERBAN;

2.- TRIFF CǍTǍLIN;

3.- MARINCAȘ ALINA.

Art. 3

ASOCIAȚIA ALUMNI are ca scop:

- stabilirea de relații de colaborare între COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE ȘINCAI” – BAIA MARE și absolvenții acestei instituții de învățământ;

- realizarea de proiecte şi acțiuni caritabile în plan cultural, educaţional şi social.

Art. 4

ASOCIAȚIA ALUMNI are următoarele obiective:

a) reprezentarea şi apărarea drepturilor şi intereselor membrilor asociaţi;

b) atragerea de fonduri de investiţii autohtone şi străine pentru realizarea scopurilor propuse;

c) acordarea de ajutoare materiale, de asistență și sprijin moral elevilor și cadrelor didactice cu rezultate meritorii în activitatea școlară, extrașcolară și didactică;

d) organizarea de acțiuni și activități care să faciliteze schimbul de experiență și expertiză între actualii elevi și profesori ai Colegiului și membrii Asociației;

e) organizarea de competiții, colocvii și concursuri literare, sportive sau științifice destinate competiției și contactului interpersonal între actualii elevi și profesori ai Colegiului și foștii elevi ai liceului;

f) alte obiective şi atribuţii ce decurg din reglementările în domeniu.

bottom of page