top of page

                                     II -- Istoric

                Ideea înfiinţării unei Asociaţii sau Fundaţii Alumni, după şi pe modelul deja universal adoptat în cadrul colegiilor şi universităţilor nord-americane, s-a înfiripat cu ani în urmă, dar a ajuns să fie discutată concret la începutul anului 2009. Discuţiile iniţiale au fost purtate între membri actuali ai Consiliului Director, Şerban Morcovescu, Alina Marincaş şi Cătălin Triff, toţi trei absolvenţi Şincai ai generaţiei “92. La scurt timp după aceste discuţii, ideea a fost lansată şi avansată şi pe forumul proaspătului înfiinţat grup Colegiul National “Gheorghe Sincai” Baia Mare de pe LinkedIN (grup fondat de Şerban Morcovescu), care a devenit practic o platformă de popularizare a ideii şi de discuţii pe această temă. Perioada dintre 2009 – 2011 a însemnat o perioadă de tatonare a ideii şi discutare a unor strategii viabile de implementare a unui asemenea proiect. Cei câţiva puţini entuziaşti şi adepţi ai ideii s-au grupat dealtfel şi într-un subgrup al grupului Colegiul National “Gheorghe Sincai” Baia Mare de pe LinkedIN, numit “Fondatori si Membrii “Sincai” Alumni”.

                              I -- Scopul Asociației

           Asociaţia Alumni a Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai” Baia Mare (Asociaţia Alumni Şincai) are ca scop promovarea, organizarea, coordonarea şi facilitarea acţiunilor cu caracter social şi filantropic menite să aibă un impact educational şi cultural imediat şi pe termen lung asupra comunităţii Colegiului Şincai (elevi şi dascăli), asupra comunităţii membrilor Asociaţiei şi, prin extensie, asupra comunităţii urbei băimărene. 

              Asociaţia Alumni Şincai îşi propune să recupereze, reintegreze şi valorifice imensul potenţial sufletesc şi intelectual al membrilor ei şi, totodată, inestimabilul tezaur de cultură, simţire şi spiritualitate românească, în scopul promovării şi perpetuării unui spirit liber şi altruist, înrădăcinat în tradiţie, valoare şi adevăr. Aceasta, în contextul în care cultivarea şi perpetuarea acestui spirit şi a acestor valori se impune tot mai vitală şi necesară pentru garantarea însănătoşirii organismului social românesc, luat ca întreg, în toată complexitatea lui metabolică.

                                IlI -- Consiliul director

Serban Morcovescu – Presedinte

Absolvent Şincai 1992, Profil: Matematică-fizică

Diriginte: Prof. Mariana Vâtcă

Studii Universitare: Fizică UBB Cluj

Ocupaţie: fizician medical, USA

Catalin Triff – Vice-Presedinte

Absolvent Şincai 1992, Profil: Chimie-fizică

Diriginte: Prof. Maria Cardoş

Studii Universitare: Medicină veterinară, USAMV Cluj

Ocupaţie: Broker de asigurări, RO

Alina Marincas – Secretar

Absolvent Şincai 1992, Profil: Matematică-fizică

Diriginte: Prof. Mariana Vâtcă

Studii Universitare: ASE Bucureşti

Ocupaţie: economist, RO

bottom of page