top of page

Membri de onoare

Această secţiune este dedicată celor cărora Asociaţia Alumni le recunoaşte merite deosebite în activitatea lor profesională, cu impact aparte asupra prestigiului şcolii, şi implicit al Asociaţiei.

Calitatea de membri de onoare ai Asociaţiei Alumni se conferă automat celor cărora li se acordă Premiile de Excelenţă Alumni Şincai, dar va fi în viitor oferită, în urma unui procedeu de nominalizare şi votare, şi acelor absolvenţi şincaişti care s-au impus ca personalităţi culturale sau ştiinţifice pe plan naţional şi mondial, care prin succesul lor reuşesc sau au reuşit să promoveze şi să se identifice cu aceleaşi valori pe care le promovează  şi Asociaţia noastră.

MEMBRI de ONOARE ai Asociației Alumni Șincai:

Ioan MUREŞAN – profesor de matematică, director – Premiul de Excelenţă Alumni Şincai 2012;

Mariana POP – profesor de română, director adjunct – Premiul de Excelenţă Alumni Şincai 2012;

Maria YANKI – profesor de chimie – Premiul de Excelenţă Alumni Şincai 2012;

Nicolae MUŞUROIA – profesor de matematică – Premiul de Excelenţă Alumni Şincai 2013;

Mariana VÂTCĂ – profesor de chimie – Premiul de Excelenţă Alumni Şincai 2013;

bottom of page