top of page

Burse Alumni Şincai

 

În spiritul a ceea ce Asociaţia Alumni şi-a propus să realizeze încă de la înfiinţare, în toamna anului 2012 s-a reuşit demararea programului şi proiectului de Burse Alumni Şincai, în colaborare cu conducerea şi cadrele didactice de la Colegiul Naţional “Gheorghe Şincai”. Această colaborare s-a concretizat în implementarea un sistem de colectare de date care a făcut şi face posibilă identificarea elevilor care verifică criteriile de selecţie pentru acordarea unei burse.

Aceste criterii sunt explicit formulate în Hotărârea Consiliului Director al Asociaţiei Alumni a Colegiului NaţionalGheorghe Şincai, din data de 06 Noiembrie 2012, referitoare la “Programul de Burse Alumni Gh. Şincai” (publicată integral in josul paginii).

Criteriile de performanţă şi conduită şcolară adecvată, coroborate cu cele ce ţin de precaritatea situaţiei financiare, medicale, socio-economice a elevului şi familiei din care provine vor constitui şi în viitor criteriile de acordare a burselor.

Precum în cazul tuturor proiectelor desfăşurate de Asociaţiei, proiectul Burse este posibil doar datorită banilor proveniţi din cotizaţii/donaţii făcute de membri Alumni. Detalii despre categoriile de burse şi cuantumul lor găsiţi tot in corpusul textului Hotărârii referitoare la “Programul de Burse Alumni Gh. Şincai”.

În cadrul Proiectului BURSE ALUMNI SINCAI se acordă practic următoarele tipuri de burse:
 
  1. Bursa Prezidentială, în cuantum lunar de 250RON, si
  2. BURSE (sociale) ALUMNI, în cuantum lunar de 200RON.
  3. Bursele de acordă, pe bază de contract individual cu fiecare bursier, pe durata a 10 luni. 
LISTA BURSIERILOR DIN ANII PRECEDENTI:

 

Programul de Burse Alumni Şincai este probabil cel mai de anvergură proiect demarat până acum de Asociaţia Alumni Şincai. Este un proiect cu impact semnificativ asupra destinelor unor tineri şincaişti foarte talentaţi. Acest program are deci două mari obiective:

1) a ajuta tineri de valoare şi de perspectivă, care se confruntă cu situaţii financiare, sociale şi medicale precare. Vrem să încurajăm performanţa în educaţie şi în comportament civic, dând un exemplu viu de solidaritate şi promovare a acestor valori, pe care dorim să şi le asume la rândul lor;

2) a oferi şansa multor Alumni, care au posibilitatea şi disponibilitatea de a o face, de a se implica în viaţa unor tineri. Şi prin asta, într-un mod viu şi extrem de palpabil, la promovarea unor valori indispensabile devenirii autentice a lor, şi prin ei, a României de mâine.

Prin exemplul pe care îl dăm noi înşine putem spera să alterăm mentalităţi şi să ne aducem o contribuţie substanţială la formarea unor tineri care îşi asumă corect şi curajos viitorul, al lor personal şi al societăţii româneşti.

Vă rugăm să luaţi în considerare posibilitatea de a contribui la menţinerea şi dezvoltarea acestui proiect şi în viitor. Pentru orice informaţii suplimentare despre cum puteţi ajuta şi cum vă puteţi implica în acest proiect, scrieţi-ne la adresa alumnisincai@yahoo.com.

 

Hotărârea Consiliului Director al

Asociaţiei Alumni a Colegiului Naţional Gheorghe Şincai 

Nr.  1  din data de 06 Noiembrie 2012

Azi, 06.11.2012, la sediul asociaţiei din Baia Mare, str Al. Odobescu nr. 2/15 în urma dezbaterilor Consiliului Director al Asociaţiei Alumni a Colegiului Naţional Gheorghe Şincai compus din:

Morcovescu Şerban -  Preşedinte 

Triff Cătălin – Vicepreşedinte

Marincaş Alina – Secretar

 S-A HOTĂRÂT:

 Art.1. Se înfiinţează “Programul de Burse Alumni Gh. Şincai” .Bursele sunt destinate elevilor C.N. Gh. Şincai pe care Asociaţia Alumni Gh. Şincai, în urma procesului de selecţie,  îi consideră ca fiind elevi cu un comportament moral ireproşabil, performanţă şcolară peste media impusă ca barem de selecţie   (8,50 medie semestrială sau anuală) şi cu situaţii sociale dificile şi/sau performanţe notabile la concursuri/olimpiade şcolare;

 Art. 2.  Se înfiinţează “Bursa Prezidenţială Alumni Şincai” acordată de Preşedintele în funcţie al Asociaţiei Alumni Şincai;

 Art. 3. Se înfiinţează “Bursa Alina Ciocan” destinată elevilor pe care comisia de evaluare a dosarelor pentru acordarea burselor îl consideră ca fiind cu o situaţie socială deosebită;

 Art. 4. Bursele se acordă pentru o perioadă de 10 luni pentru fiecare an şcolar începând cu luna Decembrie şi terminându-se în luna Septembrie  a anului următor;

 Art. 5. Cuantumul lunar al burselor pentru anul şcolar 2012-2013 este de 200RON pentru “Programul de Burse Alumni Gh Şincai”, 250RON pentru “Bursa Prezidenţială” şi 300 RON pentru “Bursa Alina Ciocan”.  Valoarea şi numărul burselor pot fi modificate prin hotărâre de Consiliu Director înaintea următorului ciclu anual de acordare a burselor;

 Art. 6. Pentru anul  şcolar 2012-2013, se acordă un număr de 4 burse prin “Programul de Burse Alumni Gh Şincai” , “Bursa Prezidenţială” şi  o ”Bursă Alina Ciocan”;

 Art. 7. Bursele  Asociaţiei Alumni Gh. Şincai se acordă în urma selecţiei unei Comisii de Evaluare în urma completării de către candidaţi a documentaţiei de înscriere. Comisia de evaluare este singura entitate responsabilă de procesul de selecţie. Criteriile de selecţie reprezintă punctul de vedere propriu al comisiei referitor la situaţia fiecărui candidat în parte, nu pot fi sub nici o  formă atacate şi nici imputate acesteia.

 Art. 8. Se aprobă componenţa comisiei de evaluare formată din următorii membri: dl. Triff Cătălin,în calitate de preşedinte, d-na Alina Pintescu şi dl. Şerban Morcovescu , în calitate de membri. Preşedintele comisiei de evaluare  este responsabil de încheierea contractelor cu candidaţii admişi în programele de burse. Doar candidaţii consideraţi admişi vor fi contactaţi de către comisia de evaluare. Comisia nu este obligată să anunţe candidaţii care nu s-au calificat pentru intrarea în programul de burse;

 Art.9. Bursele se acordă în baza unui contract încheiat între Asociaţia Alumni Gh. Şincai, părintele/tutorele elevului şi elev. Modelul Contractului de Acordare a Burselor  este anexat prezentei hotărâri;

 Art.10. Se aprobă documentaţia de înscriere  pentru selecţia în programele burse  acordate de Asociaţia Alumni Gh. Şincai conform Anexei. Documentaţia de înscriere se transmite pe email la adresa alumnisincai@yahoo.com , cu menţiunea “pentru Bursele Alumni Gh. Şincai”

 Prezenta hotărâre a fost aprobată şi semnată de către membrii Consiliului Director  astăzi, 06 Noiembrie 2012 în conformitate cu prevederile legale şi statutul Asociaţiei Alumni a Colegiului Naţional Gheorghe Şincai .

bottom of page