top of page

                                       Istoric

Ideea înfiinţării unei Asociaţii sau Fundaţii Alumni, după şi pe modelul deja universal adoptat în cadrul colegiilor şi universităţilor nord-americane, s-a înfiripat cu ani în urmă, dar a ajuns să fie discutată concret la începutul anului 2009. Discuţiile iniţiale au fost purtate între membri actuali ai Consiliului Director, Şerban Morcovescu, Alina Marincaş şi Cătălin Triff, toţi trei absolvenţi Şincai ai generaţiei “92. La scurt timp după aceste discuţii, ideea a fost lansată şi avansată şi pe forumul proaspătului înfiinţat grup Colegiul National “Gheorghe Sincai” Baia Mare de pe LinkedIN (grup fondat de Şerban Morcovescu), care a devenit practic o platformă de popularizare a ideii şi de discuţii pe această temă.

Perioada dintre 2009 – 2011 a însemnat o perioadă de tatonare a ideii şi discutare a unor strategii viabile de implementare a unui asemenea proiect. Cei câţiva puţini entuziaşti şi adepţi ai ideii s-au grupat dealtfel şi într-un subgrup al grupului Colegiul National “Gheorghe Sincai” Baia Mare de pe LinkedIN, numit “Fondatori si Membrii “Sincai” Alumni”.

După câteva întâlniri sporadice la Baia Mare, în vara lui 2009 şi a lui 2010, şi consultări pe linie de legislaţie şi procedură purtate în paralel cu diverse persoane abilitate, Şerban Morcovescu, Alina Marincaş şi Triff Cătălin reuşesc în cele din urmă să iniţieze procedura de înfiinţare a Asociaţiei Alumni Gheorghe Şincai Baia Mare în vara anului 2011, cu ajutorul avocatului Nechita PAMPA, cel care se va ocupa cu succes de aspectele procedurale legale. Din considerente logistice, care au ţinut de dificultatea de a coordona întâlnirile cu firma de avocatură şi achitarea de unele proceduri notariale inerente, am iniţiat procedura de înfiinţare întrunind practic cvorumul minim legal, de 3 membri fondatori şi 1 cenzor. Costurile procedurale iniţiale au fost practic acoperite prin donaţiile câtorva susţinători, care nu erau încă membri de factola acea dată.

Pe data de 16 septembrie 2011, Tribunalul Maramureş, Judecătoria Baia Mare, dispune, în dosarul nr 10540/182/2011, prin Încheierea Civilă nr. 7768, “înscrierea ASOCIAŢIEI ALUMNI A COLEGIULUI NAŢIONAL “GHEORGHE ŞINCAI” BAIA MARE în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al Judecătoriei Baia Mare”. Aceasta este data de naştere oficială a Asociaţiei Alumni Şincai Baia Mare!

De la înfiinţare şi până astăzi, Asociaţia Alumni Şincai s-a implicat deja consistent în viaţa Colegiului, prin demararea şi perpetuarea unor proiecte pilot: concursurile literare PASCALIA şi DǍRUIND VEI DOBÂNDI (care sunt jurizate de foşti şincaişti, şi prin intermediul cărora am descoperit şi promovat - prin facilitarea şi intermedierea publicării în reviste de cultură - talente reale), proiectul PREMIILE DE EXCELENŢǍ ALUMNI ŞINCAI (care se acordă anual unor cadre didactice cu o carieră de excepţie), şi proiectul BURSELE ALUMNI ŞINCAI (care se adresează şi sunt acordate unor elevi model, cu situaţii medicale, sociale sau financiare deosebite).

bottom of page