top of page

Participati acum la a 5-a Ediţie a Concursului de Creaţie Literarǎ PASCALIA

Data limită de acceptare a textelor: Duminică, 16 aprilie 2017

Precizări IMPORTANTE:Categoriile de concurs:

* Liceu, clasele IX – XII: POEZIE (limba românǎ); ESEU (limba românǎ); ESEU (limba engleză)

* Gimnaziu, clasele V – VIII: COMPUNERE (limba românǎ) şi POEZIE (limba românǎ si limba engleză)

La categoria POEZIE (Liceu/Gimnaziu) este temă deschisă.

La categoria ESEU (liceu), abordaţi tema
“PEISAJ LǍUNTRIC – MǍRTURIE şi MǍRTURISIRE”: Viaţă, trai şi destin românesc în perioada comunistă.

(Liceu) Încercaţi să surprindeţi paradoxurile şi contrastele unei epoci şi ale vieţii unor alte generaţii (părinţi, bunici, vârstnici de lângă voi), reflectând asupra relatărilor şi mărturiilor lor sau culese din cărţi sau din presa scrisă şi/sau digitală, în lumina lecturii capitolului “Suferinţa ca binecuvântare” (pg.5 – 39) din cartea cu titlul omonim a preotului mărturisitor Gheorghe Calciu (carte disponibila, la cerere, la profesorii de romana si engleza)

(Gimnaziu) Alcătuiţi o compunere în care să povestiţi sau să relataţi o întâmplare, situaţie sau experienţă de viaţă, de dinainte de anul 1989, a părinţilor sau bunicilor, sau lecturată, care v-a trezit interesul sau curiozitatea, sau care v-a impresionat într-un mod aparte.

Cerinţe/ Condiţii/ Regulament:

1. La aceastǎ a 5-a ediţie a concursului poate participa orice elev al CN “Gheorghe Şincai” din Baia Mare.

2. Un concurent poate participa cu creaţii în maxim douǎ categorii.

La categoria ESEU/COMPUNERE: un concurent poate înscrie O SINGURĂ creaţie literarǎ.

La categoria POEZIE: Un concurent trebuie să înscrie 4 poezii;

3. Instrucţiuni de editare:

* E obligatorie folosirea diactriticelor pentru textele în limba română (ptr.eventualitatea publicării);

* Mǎrimea documentului Word: * Liceu ER, EE: între 2 şi 3 pag.; Gimn. CR: 1-2 pag; PR (rimǎ sau vers alb): min. 10 rânduri;

* La sfârşitul documentului, se va indica: numele, clasa şi numele dirigintelui/profesorului îndrumător.

* Trimiteţi textele ca ataş la un email, la adresa: alumnisincai@yahoo.com .

* Data Festivitatii de Premiere: va fi anunţată.

PREMII: La fiecare secţiune se vor acorda Premiul I, II, şi III (cǎrţi şi diplome) şi Menţiune (diplome), Premii Speciale din partea juriului.

Profesor coordonator: Prof.Dr. Anca HENDEA (românǎ). Invitaţi speciali festivitate: dl. Mircea CRIŞAN, journalist, scriitor; Pr. Dr. Cristian Ştefan (consilier cultural al Episcopiei Ortodoxe a MM).

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page